Loading...

U svakom prostoru, pravilna akustika je ključni faktor za optimalan rad i pozitivnu energiju. Danas je teško zamisliti dobro projektovan radni prostor, a da nisu u obzir uzeti faktori akustike.
Naša akustična rešenja omogućavaju višestruku funkcionalnost vodeći računa i o estetskom faktoru.

Cena po projektu
Cena po projektu
Cena na upit
To Top